ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΝΕΟΥ DOMAIN NAME
(ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

Δικαίωμα για καταχώρηση ονόματος κάτω από το [.gr] έχουν εταιρείες/ ινστιτούτα/ οργανισμοί, ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στους ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ στο .GR domain . Δεν υπάρχει περιορισμός στο πλήθος ονομάτων που καταχωρούνται από κάθε χρήστη.

Η ύπαρξη ΑΦΜ είναι απαραίτητη για την έκδοση του παραστατικού είσπραξης τελών για Έλληνες πολίτες / Φορείς / Εταιρείες καθώς και για πολίτες / φορείς / εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΑΦΜ θα πρέπει να δικαιολογείται η μη ύπαρξή του.

 

Domain Name
* Domain Name:
Στοιχεία Ταυτότητας - Νομικού Προσώπου
* Επωνυμία.:
* Διακριτικός Τίτλος:
* Νομική Μορφή:
* Α.Φ.Μ:
* Δ.Ο.Υ:
* Αντικείμενο/Επάγγελμα:
* Τηλέφωνο:
 Φάξ:
* E-mail.:

Στοιχεία ταυτότητας Νομίμου Εκπροσώπου (Νομικών προσώπων)

* Ονοματεπώνυμο:
* Τηλέφωνο:
 Φάξ:
* E-mail:

Ταχυδρομική Διεύθυνση (Κατοικία - Έδρα)

* Χώρα:
* Πόλη:
 *Οδός - Αριθμός:
* Τ.Κ..:
Περιγραφή περιεχομένου του δικτυακού τόπου που προτίθεστε να φιλοξενήσετε υπό αυτό το Όνομα Χώρου

*Περιγραφή Περιεχομένου: 
Παρακαλούμε εκθέστε με σύντομο τρόπο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου που προτίθεστε να φιλοξενήσετε υπό αυτό το Όνομα Χώρου. Τα στοιχεία που παραθέτετε θα χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή ή απόρριψη του ονόματος (μέχρι 255 χαρακτήρες).

 
 Απόκρυψη Στοιχείων:
* Κωδικός Εξουσιοδότησης.:
(8 χαρακτήρες)

Σημείωση: Η χρήση του Κωδικού Εξουσιοδότησης συνίσταται στο ότι ο καταχωρούμενος δύναται να υποβάλει την αίτηση μεταβολής στοιχείων εκχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 8 σημείο 3 του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου.

Εξυπηρετητές Ονοματοδοσίας (Name Servers)

1ος - Hostname:
 1ος - IP Διεύθυνση:
2ος - Hostname:
2ος - IP Διεύθυνση:
3ος - Hostname:
3ος - IP Διεύθυνση:
 4ος - Hostname:
4ος - IP Διεύθυνση:
Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν οριστούν στοιχεία εξυπηρετητών ονοματοδοσίας, θα χρησιμοποιηθούν οι DNS servers του 00gr.com.

Παραστατικό Πληρωμής:
(Επιλέξτε τον τύπο παραστατικού που επιθυμείτε να σας αποσταλεί)

* Τύπος Παραστατικού

Όροι και προϋποθέσεις:

  • Τα στοιχεία που δηλώνω με την παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή 

  • Δεν παραβιάζω εν γνώσει μου δικαιώματα τρίτων 

  • Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων) 

* Με την υποβολή της αίτησης μου μέσω του δικτυακού συστήματος του 00gr.com, συμφωνώ και αποδέχομαι τους παραπάνω όρους και προύποθέσεις.:

 

 
00gr.com - Εγκεκριμένος Καταχωρητής (.gr) Domain Names
με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)
τηλ. +30.210.2723113, e-mail: info@00gr.com