ΑΙΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ DOMAIN NAME
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ 00gr.com

Από τον Ιούλιο του 2004 το Τμήμα Διαχείρισης Ονομάτων (GR Hostmaster) του ΙΠ-ΙΤΕ σταματάει να λειτουργεί σαν καταχωρητής ονομάτων για τα .GR Domains.

Υποχρεωτική Επιλογή Καταχωρητή
Όλοι οι κάτοχοι Domain Names υποχρεωτικά θα πρέπει να επιλέξουν καταχωρητή μέσω του οποίου θα γίνεται η διαχείριση όλων των ζητημάτων που αφορούν στα domains που έχουν καταχωρήσει. (ανανεώσεις,  αλλαγή name servers, μεταβιβάσεις, κ.τ.λ.)

Δωρεάν  Μεταφορά Domain στον Καταχωρητή 00gr.com
Για τη ΔΩΡΕΑΝ μεταφορά του Domain Name σας στον καταχωρητή 00gr.com, θα πρέπει να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και να γνωρίζετε τον κωδικό εξουσιοδότησης (password) του domain name που θέλετε να μεταφέρετε.

*Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε τον κωδικό εξουσιοδότησης
α)
Θα αιτηθούμε για λογαριασμό σας την αποστολή του από το ITE, σε κάποιο εξουσιοδοτημένο e-mail σας (το e-mail  που είναι καταχωρημένο στο Μητρώο του GR Hostmaster για το Domain σας). 
β) Εσείς θα πρέπει να προωθήσετε (forward) αυτό το e-mail στο info@00gr.com ώστε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία αλλαγής καταχωρητή.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ DOMAIN
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ
00gr.com 

* Domain Name:
 Κωδικός Εξουσιοδότησης:
* Ονοματεπώνυμο.:
* Τηλέφωνο:
* E-mail:

 

 
00gr.com - Εγκεκριμένος Καταχωρητής (.gr) Domain Names
με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)
τηλ. +30.210.2723113, e-mail: info@00gr.com